ท่ามือคำว่า “ซาโลมอน”

ท่ามือคำว่า “ซาโลมอน”

คำอธิบาย : 1 พงษ์กษัตริย์ 4:29 ซาโลมอนเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8