ท่ามือคำว่า “ซีโมนพรรคชาติ”

ท่ามือคำว่า “ซีโมนพรรคชาติ”

คำอธิบาย : คำว่า “เศโลเท” ที่ต่อท้ายชื่อซีโมนนั้น มีความหมายว่า “ใจร้อนรน” เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มพรรคชาติยมและรักประเทศของตนเองมาก ชื่อของเขาในภาษามือจึงสื่อถึงความรักชาติ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8