ท่ามือคำว่า “ดาวิด”

ท่ามือคำว่า “ดาวิด”

คำอธิบาย : 1 ซามูเอล 17:49 ดาวิดใช้ก้อนหินใส่สลิงเหนื่ยงถูกหน้าผากชาวฟิลิสเตียล้มลงกับพื้น


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8