ท่ามือคำว่า “นางเฮโรเดีย (ภรรยาของฟีลิป)”

ท่ามือคำว่า “นางเฮโรเดีย (ภรรยาของฟีลิป)”

คำอธิบาย : นางเฮโรเดียสโกรธแค้นยอห์นผู้ให้บัพติศมา เพราะยอห์นได้เทศนาต่อว่าการแต่งงานของนางกับกษัตริย์เฮโรด ดังนั้น นางจึงวางแผนที่จะฆ่ายอห์น ชื่อของนางในภาษามือจึงแสดงถึงจิตใจที่คิดแผนการร้ายอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8