ท่ามือคำว่า “บารโธโลมิว/นาธานาเอล”

ท่ามือคำว่า “บารโธโลมิว/นาธานาเอล”

คำอธิบาย : พระคัมภีร์กล่าวถึงนาธานาเอลไว้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม มีตำนานกล่าวว่าเขาเป็นคนที่อุทิศตัวในการศึกษาพระคัมภีร์ ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือของคำว่า “เรียนรู้”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8