ท่ามือคำว่า “พระยาเวห์”

ท่ามือคำว่า “พระยาเวห์”

คำอธิบาย : อพยพ. 3:14 “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8