ท่ามือคำว่า “พระวิญญาณสุทธิ์”

ท่ามือคำว่า “พระวิญญาณสุทธิ์”

คำอธิบาย : พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ท่ามือสำหรับคำว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ไม่ได้มาจากภาษามือไทย แต่เป็นท่ามือที่มาจากภาษามือต่างชาติ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8