ท่ามือคำว่า “พระเยซู”

ท่ามือคำว่า “พระเยซู”

คำอธิบาย : พระเยซุทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8