ท่ามือคำว่า “มารีย์ (ผีเจ็ดเข้าสิง)”

ท่ามือคำว่า “มารีย์ (ผีเจ็ดเข้าสิง)”

คำอธิบาย : ลูกา 8:2 “…​มา​รีย์​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ชาว​มัก​ดา​ลา คน​ที่​มี​ผี​เจ็ดตน​ออก​จาก​ตัว”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8