ท่ามือคำว่า “ยูดาสอิสคาริโอท (ทรยศพระเยซู)”

ท่ามือคำว่า “ยูดาสอิสคาริโอท (ทรยศพระเยซู)”

คำอธิบาย : มัทธิว 26:14-16 , มาระโก 14:10-11 , ลูกา 22:3-6 สา​วก​คน​หนึ่ง​ของ​พระ​เยซู เป็นคน​ที่​ทรยศ​พระ​องค์


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8