ท่ามือคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า”

ท่ามือคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า”

คำอธิบาย : องค์พระผู้เป็นเจ้า แปลว่า “เจ้านาย” ในพระธรรมเดิมเรียกว่า “พระยาเวห์” หมายถึง พระเจ้า พระบิดา ในพระธรรมใหม่เรียกพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย การยอม รับพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า คือหลักความเชื่อพื้นฐานของศริสต์ศาสนา

 


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8