ท่ามือคำว่า “อันดรูว์”

ท่ามือคำว่า “อันดรูว์”

คำอธิบาย : อันดรูว์  ชื่อของอันดรูว์ในภาษากรีกมี 2 ความหมาย คือ กล้าหาญ และ เป็นลูกผู้ชาย ชื่อของเขาในถาษามือจึงสื่อถึงทั้งสองความหมาย


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8