ท่ามือคำว่า “อิสยาห์”

ท่ามือคำว่า “อิสยาห์”

คำอธิบาย : อิสยาห์ 6:5-7 เสราฟิมนำถ่านเพลิงมาแตะที่ปากความผิดและบาปก็ได้รับการลบล้างท่านได้เป็นผู้เผยพระวจนะ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8