ท่ามือคำว่า “เลวี/มัทธิว”

ท่ามือคำว่า “เลวี/มัทธิว”

คำอธิบาย : มัทธิว9:9 , มาระโก2:14 , ลูกา5:27 พระเยซูก็​เห็น​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เลวี​บุตร​อัล​เฟ​อัส​นั่ง​อยู่​ที่​ด่าน​ภาษี คนเก็บภาษี ก็หมายถึงอาชีพของเขา


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8