ท่ามือคำว่า “เอลียาห์”

ท่ามือคำว่า “เอลียาห์”

คำอธิบาย : 2 พงศ์กษัตริย์ 2:11 เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​สอง​ยัง​เดิน​สนทนา​กัน​ต่อ​ไป ดู​สิ รถ​รบ​เพลิง​คัน​หนึ่ง​และ​พวก​ม้า​เพลิง​ได้​แยก​เขา​ทั้ง​สอง​ออก​จาก​กัน และ​เอ​ลี​ยาห์​ได้​ขึ้น​ไป​สวรรค์​โดย​พายุ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8