ท่ามือคำว่า “โธมัส”

ท่ามือคำว่า “โธมัส”

คำอธิบาย : ยน.20:25,27 โธมัสเคยกล่าวว่า เขาจะยังไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงคืนพระชนม์จนกว่าจะได้สัมผัสรอยแผลจากตะปูที่ตรึงพระหัตถ์ของพระเยซู ชื่อของเขาในภาษามือจึงสื่อถึงท่าทางตอนที่สัมผัสฝ่ามือ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8