ท่ามือคำว่า “โมเสส”

ท่ามือคำว่า “โมเสส”

คำอธิบาย : อพยพ 32:15 โม​เสส​ก็​กลับ​ลง​มา​จาก​ภูเขา​ถือ​แผ่น​ศิลา​พระ​โอ​วาท​สอง​แผ่น​ซึ่ง​จา​รึก​ทั้ง​สอง​ด้าน จา​รึก​ทั้ง​ด้าน​หน้า​และ​ด้าน​หลัง


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8