ท่ามือคำว่า “โยเซฟ / บารซับบาส / ยุสทัส”

ท่ามือคำว่า “โยเซฟ / บารซับบาส / ยุสทัส”

คำอธิบาย : กิจการ 1:23 เมื่อตอนที่มีการแต่งตั้งสาวกคนใหม่แทนที่ยูดาสอิสคาริโอท มีชายสองคนถูกเลือกให้มาจับฉลากเพื่อตัดสินว่าใครจะมาแทนที่ยูดาส ฉลากนั้นไม่ได้ออกที่โยเซฟ ดังนั้น ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือที่สื่อว่า เขา “แพ้” ในการจับฉลาก


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8