ท่ามือ ” ขันที “

ท่ามือ ” ขันที “

คำอธิบาย : ในพระคัมภีร์สามารถหมายความได้ทั้งข้าราชการระดับสูง หรือชายที่ถูกตอน (ทำหมัน)


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8