ท่ามือ “คายาฟาส”

ท่ามือ “คายาฟาส”

คำอธิบาย : มัทธิว 26:65, มาระโก 14:63 “แล้วมหา​ปุโร​หิต​ก็​ฉีก​เสื้อ​ของ​ตน…”​


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8