ท่ามือคำว่า “มัทธีอัส”

ท่ามือคำว่า “มัทธีอัส”

คำอธิบาย : กิจการ 1:26 เมื่อตอนที่มีการแต่งตั้งสาวกคนใหม่แทนที่ยูดาสอิสคาริโอท มีชายสองคนถูกเลือกให้มาจับฉลากเพื่อตัดสินว่าใครจะมาแทนที่ยูดาส ฉลากนั้นออกที่มัทธีอัส ดังนั้น ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือที่สื่อว่า เขา “ชนะ” ในการจับฉลาก


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8