ท่ามือ “สัปฟีรา”

ท่ามือ “สัปฟีรา”

คำอธิบาย : กิจการ 5:2,8 สามีของเธอ (อานาเนีย) เก็บ​เงิน​ที่ได้จากขาย​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้ เธอเอง​ก็​รู้​ด้วย “เป​โตร​ถาม​นาง​ว่า “เจ้า​ขาย​ที่ดิน​ได้​รา​คา​เท่า​นั้น​หรือ จง​บอก​ข้า​เถิด?” นาง​จึง​ตอบ​ว่า “ได้​เท่า​นั้น​ค่ะ” “


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8