ท่ามือ ” สเทเฟน “

ท่ามือ ” สเทเฟน “

คำอธิบาย : กิจการ 7:59-60 “ขณะ​ที่​พวก​เขา​เอา​หิน​ขว้าง​สเท​เฟน​อยู่​นั้น ท่าน​ร้องทูล​ว่า “ข้า​แต่​พระ​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​ทรง​รับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย” แล้ว​สเท​เฟน​ก็​คุก​เข่า​ลง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​โปรด​อย่า​ถือ​โทษ​พวก​เขา​เพราะ​บาป​นี้” เมื่อ​กล่าว​อย่าง​นี้​แล้ว​ก็​สิ้น​ใจ”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8