ท่ามือ “อานาเนีย (สามีของสัปฟีรา)”

ท่ามือ “อานาเนีย (สามีของสัปฟีรา)”

คำอธิบาย : กิจการ 5:2-3 “…เก็บ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้ ภรร​ยา​ของ​เขา​ก็​รู้​ด้วย อีก​ส่วน​หนึ่ง​นั้น​เขา​นำ​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8