ท่ามือ ” อาโรน(พี่ชายของโมเสส) “

ท่ามือ ” อาโรน(พี่ชายของโมเสส) “

คำอธิบาย : อพยพ 4:14 ” พระ​ยาห์​เวห์​จึง​กริ้ว​โม​เสส แล้ว​ตรัส​ว่า “เจ้า​มี​พี่​ชาย​คือ​อา​โรน​คน​เลวี​ไม่​ใช่​หรือ? เรา​รู้​แล้ว​ว่า​เขา​เป็น​คน​พูด​เก่ง และ​ดู​สิ บัด​นี้​เขา​กำลัง​เดิน​ทาง​มา​พบ​เจ้า เมื่อ​เขา​เห็น​เจ้า เขา​จะ​ดีใจ “


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8