ท่ามือ ” เซาโล / เปาโล “

ท่ามือ ” เซาโล / เปาโล “

คำอธิบาย : กิจการ 9:3-8 ; 13:9 แสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวเซาโลจนทำให้ตาของท่านมองไม่เห็น และเซาโลมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เปาโล”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8