น้องพลอยขวัญ

น้องพลอยขวัญ

ด.ญ.ทรรศกมล เตชะทิ มีชื่อเล่นว่า น้องพลอยขวัญ อายุ 8 ขวบ ปีนี้ขึ้นชั้น ป.3 นับถือศาสนาพุทธ ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

บ้านน้องพลอยขวัญและคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูน เป็นครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่น้องพลอยขวัญได้มาเรียนชั้นเรียนรวีวารศึกษาของเด็กที่คริสตจักรไทยเสรีภาพ จ.เชียงใหม่ เป็นประจำ เมื่อสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ขึ้น อาจารย์วรัญญา ชูสกุลเกรียง หรือ อ.ซาราห์ คริสตจักรไทยเสรีภาพ จ.เชียงใหม่ จึงได้ส่งชื่อน้องพลอยขวัญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว”แต่ในวัยเพียง 8 ขวบ แม้น้องพลอยขวัญจะสะกดคำศัพท์ภาษาไทยที่ยากยังไม่ค่อยได้ แต่ก็ตั้งใจอ่านพระวจนะของพระเจ้า และตั้งใจคัดลอกพระธรรมเอเสเคียลต่อไปให้ทันส่งเข้าแข่งขัน อ.ซาราห์ ได้ใช้โครงการนี้เป็นเครื่องมือในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับน้องพลอยขวัญและคุณพ่อคุณแม่

สมาคมพระคริสตธรรมไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “อาลักษณ์จิ๋ว” นี้ พระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ผ่านทางการได้ยินได้ฟัง และเขียนพระวจนะของพระเจ้าให้น้องพลอยขวัญ และคุณพ่อคุณแม่ได้เกิดความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป

“อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020