น้องหลิว แชมป์ “Family Bible Quiz 2020” ร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว

น้องหลิว แชมป์ Family Bible Quiz 2020” ร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว

..เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ หรือ น้องหลิว เป็นคาทอลิกคนเดียวในครอบครัว กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ ผู้สมัครแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

น้องหลิว มีความสนใจ อยากรู้ในศาสนาคริสต์(คาทอลิก) และสนใจพระคัมภีร์เป็นพิเศษ ชอบจดจำ อ่าน ขีดเขียน บันทึก ฟังบรรยายพระคัมภีร์และชอบมาเล่าให้คุณแม่ฟัง ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาโดยมีผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จุดประกายมอบพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ให้น้องหลิวและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติส พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์เป็นผู้ติวจนได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Family Bible Quiz 2020” (พระธรรมกิจการอัครสาวก) ระดับประถมศึกษา ได้คะแนนชนะเลิศทั้ง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1.ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ ระดับโรงเรียน(พระวรสารนักบุญยอห์น)  ครั้งที่ 2.ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ ระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 3 Family Bible Quiz 2020 เขต 1 และ  ครั้งที่ 4. Family Bible Quiz 2020 รอบชิงชนะเลิศระดับอัครสังฆมณฑล

ขณะทำการคัดลอกพระธรรมดาเนียล ทาสีตกแต่งและนำไปตากให้สีแห้งปรากฏว่าลมพายุพัดปลิวหายไป  จึงได้คัดใหม่เป็นเล่มที่เพื่อให้ทันส่งเข้าแข่งขัน โดยบอกว่าพระคงบอกยังไม่สวยครั้งนี้ได้ทำเป็นเล่มใหญ่ ออกแบบหน้าปกเลียนแบบซุ้มโบสถ์อัสสัมชัญบางรัก และทำการย้อมสีกระดาษแยกสีตามเนื้อหาของพระคัมภีร์พระธรรรมดาเนียล

ข่าวน้องหลิวอาลักษณ์จิ๋วได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวารสารอุดมสาร ศาสนจักรคาทอลิค

  • อุดมสาร ฉบับที่ 30/2021 E-Book: Download:

อ่านต่อคลิก อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

  • ได้ดูคลิปเปิดตัวโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ทำให้รู้สึกสนใจอยากลองทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้อ่านพระคัมภีร์แล้ว ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ค่ะ 
  •  มีความผูกพันกับพระธรรมดาเนียล มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนดาเนียล มีความไม่สมบูรณ์ที่จะต้องบังคับมือ มีความลำบากในการเขียนแต่ยินดีทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
  • เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอยากลองทำดูค่ะ
  • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
  • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
  • อยากลองฝึกความอดทนผ่านการคัดลอกพระคัมภีร์
  • เพราะว่าพระเจ้าทรงให้โอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณพระเจ้า

สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร