น้องแทนคุณ อาลักษณ์จิ๋ว 2021

น้องแทนคุณ อาลักษณ์จิ๋ว 2021

ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล หรือ น้องแทนคุณ อายุ 11 ปี การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทองพระธรรมเอเสเคียล อาลักษณ์จิ๋ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วอย่างต่อเนื่องในปี 2021

จากผลงานคัดลอกพระธรรมดาเนียลของน้องแทนคุณในปี 2021 นี้ นอกจากมีพัฒนาการด้านลายมือที่สวยขึ้น ยังมีความตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานลงรายละเอียด และสรุปแต่ละบทออกมาเป็นชิ้นงานรูปลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างน่าประทับใจเช่นเคย ดังนี้

บทที่ 1 คัดข้อพระคัมภีร์ลงบนพืช ผัก ผลไม้  ดาเนียลนั้นปฏิเสธการรับประทานอาหารชั้นสูงแบบกษัตริย์ แต่เป็นมลทินต่อพระบัญญัติของพระเจ้า
ดาเนียล 1:8  แต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชา หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ดื่ม เพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทิน

บทที่ 2 คัดข้อพระคัมภีร์ในตัวดาเนียล พระเจ้าทรงเจาะจงเลือกที่จะสำแดงนิมิต ถ้อยคำและปัญญาแก่ดาเนียลในความฝัน (ภาพสมอง) เพราะดาเนียลมีพื้นฐานความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังอยู่ในความคิด จิตใจและจิตวิญญาณตั้งแต่เด็กเมื่ออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม
ดาเนียล 2:19 ในนิมิตกลางคืนทรงเผยความลึกลับนั้นแก่ดาเนียล แล้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

บทที่ 3 คัดข้อพระคัมภีร์ในเตาไฟ  บรรดาเพื่อนๆของดาเนียล คือ ชัดรัด เมชาค และ อาเบดเนโก ก็มีความเชื่อที่มั่นคงต่อพระเจ้า ไม่ยอมก้มกราบนมัสการพระอื่นเพื่อเอาตัวรอด ไม่กลัวตายยืนหยัดในความเรารพและยำเกรงพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
ดาเนียล 3:17 ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท

บทที่ 4 คัดลอกพระคัมภีร์บนต้นไม้ เนบูคัสเนสซาร์ผู้เขียนพระธรรมบทนี้ พระเจ้าทรงสำแดงให้เนบูคัสเนสซาร์เห็นภึงความเย่อหยิ่งของตนผ่านความฝันอันน่ากลัวต้นไม้ใหญ่ยอดสูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ถูกโค่น แล้วพระเจ้าก็ทรงให้ดาเนียลได้เข้าใจและอธิบายความหมายอีกครั้ง ว่าเนบูคัสเนสซาร์จะเป็นบ้าและภายภาคหน้าราชอาณาจักรบาบิโลนจะล่มสลาย
ดาเนียล 4:25 ว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์ และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนา ฝ่าพระบาทจะต้องเสวยหญ้าอย่างกับโค และจะให้ฝ่าพระบาทเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่า ผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทาน

บทที่ 5 คัดลอกพระคัมภีร์ใส่ในถ้วยน้ำ กษัตริย์เบลซัสซาร์ที่หยิ่งผยองใจแข็งกระด้าง ลบหลู่พระเจ้าอย่างร้ายแรงโดยการน้ำภาชนะแห่งพระนิเวศที่ใช้จำเพาะพระพักตร์พระเจ้ามาใส่เหล้าองุ่นดื่มกินกันในงานเลี้ยง พระเจ้าได้ลงโทษกษัตริย์เบลซัสซาร์ในฉับพลันทันด่วนทันที ทรงเปิดทางให้กองทัพของกษัตริย์ดาริอัสชาวมีเดียสามารถบุกเข้ามาตีกรุงบาบิโลนจนล่มสลาย สิ้นสุดราชมหาอำนาจอาณาจักรบาบิโลนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ดาเนียล 5:30-31 ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซาร์ พระราชาคนเคลเดียก็ทรงถูกประหาร และดาริอัสคนมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักร

บทที่ 6 คัดลอกพระธรรมหน้าถ้ำสิงโต โดยทำเป็นหนังสือเลื่อนม้วนเล็กๆเลื่อนได้ปะเอาไว้ให้อ่านที่หน้าถ้ำดั่งตราประทับของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่า ว่าผู้ที่รักพระเจ้ามีความประพฤติที่บริสุทธิ์มั่นคงในความเชื่อจะดำรงอยู่ พระเจ้าลงโทษบรรดาผู้ขัดขวางการปรนนิบัตินมัสการพระเจ้าและยกชูผู้ที่นมัสการพระเจ้าแม้ในที่ต่างแดน
ดาเนียล 6:20 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า “โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงห์ได้แล้วหรือ”

ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องแทนคุณ น้องนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงทำเป็นบทสรุปออกมาให้เราได้เห็นเป็นสมุดคัดลอกพระธรรมดาเนียลทั้ง 6 บท เชื่อว่าเรื่องราวของพระธรรมดาเนียลที่น้องแทนคุณทำออกมานี้จะติดตาตรึงใจน้องแทนคุณและท่านผู้อ่านตลอดไป


เชิญร่วมสนันสนุนอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 คลิก
อ่านต่อคลิก อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021
สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร