น้องโฟกัส…หยอดกระปุกเพื่อซื้อพระคัมภีร์

น้องโฟกัสหยอดกระปุกเพื่อซื้อพระคัมภีร์

ดญ.ณัฐธิญาน์  ชาเหลา หรือ น้องโฟกัส อายุ 10 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู ได้นำเงินค่าขนมหยอดกระปุกเก็บไว้และนำมาซื้อพระคัมภีร์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

น้องโฟกัสเป็นสมาชิกคริสตจักรเมธอดิสท์หนองบัวลำภู  .หนองบัวลำภู ซึ่งคริสตจักรนี้มีโครงการเปิดหอพักรับดูแลเด็กที่พ่อแม่มีความจำเป็นไม่สามารถดูแลลูกได้ ให้พาเด็กมาอยู่ที่คริสตจักรฯ ซึ่งทางคริสตจักรจะดูแลเด็กให้ทุกอย่าง เช่น ที่พัก อาหาร ให้เงินค่าขนม และให้อ่านพระคัมภีร์ก่อนนอนทุกวัน  และตอนเช้าก็มีเฝ้ากลุ่มอ่านพระคัมภีร์ก่อนไปโรงเรียนเช่นกัน เด็กๆทุกคนต้องมีส่วนรับใช้พระเจ้าด้วยการทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบของตนเอง  น้องโฟกัสเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ของคริสตจักร และได้เก็บเงินค่าขนมที่คริสตจักรฯ ให้ทุกวันหยอดกระปุกไว้ จนกระทั่งเอาออกมานับและแจ้งคุณครูว่าอยากจะซื้อพระคัมภีร์ น้องบอกว่า

หนูเก็บเงินค่าขนมและหยอดกระปุกไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 จนถึง มีนาคม 2020 พอแคะกระปุกออกมาได้เงินจำนวน 1,310 บาท หนูบอกคุณครูว่าอยากจะนำไปซื้อพระคัมภีร์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพราะพระคัมภีร์ที่คุณครูให้ใช้อ่านเล่มใหญ่ หนูอยากได้เล่มเล็กไว้เป็นส่วนตัวค่ะ

หนูอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน หนูไม่เคยมีพระคัมภีร์เลย หนูอยากมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเอง เพราะพระธรรมของพระเจ้าสอนหนูแต่ละวันให้หนูเป็นคนดีและมีน้ำใจต่อผู้อื่น ถึงแม้ในพระคัมภีร์จะมีคำยากๆ ที่หนูยังอ่านไม่ได้ก็ตาม

ข้อพระธรรมที่หนูชอบคือพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์พระธรรมข้อนี้ทำให้รู้ว่าพระเจ้ารักทรงรักเราทุกคน และรักหนูด้วย

ตอนนี้หนูได้รับพระคัมภีร์เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณ อาจารย์วินัย อาจารย์รุ่งนภา โกยทรัพย์ ที่กรุณาดำเนินการซื้อพระคัมภีร์ครั้งนี้ด้วยค่ะ