น้อง ณ ธรณ์

น้อง ณ ธรณ์

น้อง ณ ธรณ์ เวชรักษ์  หรือ พี่บัตเตอร์ อายุ 14 ปี กำลังเรียนขึ้นชั้น ม.3  สมาชิกคริสตจักรที่ 4​ สืบสัมพันธวงศ์กรุงเทพเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการอาลักษณ์จิ๋วระดับประเทศครั้งที่ 1 ​ปี 2020 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ตอนนี้ใกล้ถึงกำหนดส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์แล้ว พี่บัตเตอร์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนลงมือคัดลอกพระคัมภีร์  ทำให้การคัดลอกพระคัมภีร์ได้จำนวนมากขึ้น​ 

(กำหนดส่งสมุดคัดลอกมาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  หรือมาส่งด้วยตนเอง ภายในวันอังคารที่​ 30 ​มิถุนายน​ 2020)

ร่วมถวายโครงการ “อาลักษณ์จิ๋ว”