บทเรียนจากไวรัสโควิด 19

บทเรียนจากไวรัสโควิด 19

ประวัติศาสตร์ของโลกบันทึกไว้อีกครั้งว่า ได้เกิดโรคระบาดใหม่ชื่อ โควิด-19 ทำให้ประชากรโลกกว่า 30 กว่าล้านคนติดโรค และมีผู้เสียชีวิตอีกล้านกว่าคน อย่างไรก็ตาม มีคำกล่าวว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส  ท่ามกลางปัญหาและผลกระทบจากไข้หวัดไวรัสโควิด-19 มีบทเรียนสิบประการที่คริสตชนควรเรียนรู้

บทเรียนที่ 1  เกิดขึ้นฉับพลันไม่ทันตั้งตัว การระบาดของโควิด 19 เกิดการระบาดโดยที่ไม่มีการระวังตัว จากประเทศจีน ระบาดไปทั่วโลก เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อน ขณะที่ชาวโลกมีความสุขกับชีวิต การเดินทางท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬา  ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินไปตามปกติ ทันทีที่โควิด-19 ระบาด ทุกอย่างหยุดชะงักไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คนทั้งโลกช็อกไม่ทันตั้งตัว มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 30 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน 

บทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่า โลกไม่มีความแน่นอน ในอดีตอัครทูตเปาโลเคยเตือนคริสตชนยุคอาณาจักรโรมันสงบสุข เรียกกันในสมัยนั้นว่า “สันติภาพโรมัน” (Pax Romana) เป็นเวลานาน 200 ปี ที่บ้านเมืองสงบร่มเย็น  แต่เปาโลเตือนคริสตชนให้เตรียมตัวพร้อมเสมอกับเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ “เมื่อ​เขา​พูด​กัน​ว่า ‘สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย​แล้ว’ เมื่อ​นั้น​แหละ​ความ​พินาศ​ก็​จะ​มา​ถึง​ทัน​ที เหมือน​กับ​ความ​เจ็บ​ปวด​มา​ถึง​หญิง​มี​ครรภ์ พวก​เขา​จะ​หนี​ก็​ไม่​พ้น”  (1 ธส. 5:3) หญิงมีครรภ์จะต้องคลอดลูกฉันใด เหตุการณ์ร้ายถึงความพินาศจะต้องเกิดขึ้นฉันนั้น ดังคำพยากรณ์ของพระเยซูที่ตรัสถึงเหตุการณ์ก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์

บทเรียนที่ 2 ความรู้ของมนุษย์แก้ไขปัญหาไม่ได้  “ใน​การ​อ้าง​ตัว​ว่า​เป็น​คน​มี​ปัญ​ญา เขา​กลาย​เป็น​คน​โง่​เขลา​ไป” (รม. 1:22) แม้ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าทุกด้าน แต่เมื่อโควิด-19 ระบาด ความรู้ที่มนุษย์อวดอ้างนักหนา กลับไม่สามารถเอาชนะไวรัสชนิดนี้ ผู้คนทุกชนชั้น ทั้งเชื้อพระวงศ์ ชนชั้นสูง คนมีชื่อเสียง และสามัญชน ล้วนได้รับผลร้ายของไวรัสนี้เสมอหน้า

บทเรียนที่ 3 ความคิดของมนุษย์ผิดพลาดมหันต์  “มี​ทาง​หนึ่ง​ซึ่ง​คน​เรา​คิด​ว่า​ถูก แต่​ปลาย​ทาง​คือ​ความ​มร​ณา” (สภษ. 16:25) แต่ละประเทศมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศจากศัตรู ทว่าไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าศัตรูที่ต้องต่อสู้เป็นไวรัสที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ศัตรูร้ายที่ทำลายชีวิตมนุษย์ได้ทุกชนชั้นมากยิ่งกว่าการตายจากสงครามโลก หลายประเทศทุ่มเทเงินมหาศาลเพื่อสะสมอาวุธไว้ป้องกันตนเอง แต่เมื่อถึงเวลารบกับโควิด-19 อาวุธที่เตรียมไว้ใช้การไม่ได้เลย ศัตรูชนิดนี้ไม่อาจใช้ลูกปืนหรือระเบิดต่อสู้กับมันได้ มีเพียงนักรบชุดขาว เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเท่านั้นที่ต่อกรกับมันได้ ขณะที่เครื่องช่วยหายใจ ชุดป้องกันโรค หน้ากากอนามัย เพื่อต่อสู้กับโรคขาดแคลน เพราะผู้นำหลายประเทศหันไปสร้างเครื่อง “หยุด” ลมหายใจ แต่เครื่อง “ช่วย” หายใจ กลับขาดแคลน เป็นความคิดที่ผิดมหันต์

บทเรียนที่ 4 เกิดความกลัว สับสนวุ่นวาย หวาดผวา “บน​แผ่น​ดิน​นั้น ชาติ​ต่างๆ ก็​จะ​มี​ความ​ทุกข์​ร้อน​และ​ความ​ฉงน​สน​เท่ห์….มนุษย์​จะ​สลบ​ไสล​ไป​เพราะ​ความ​กลัว เนื่อง​จาก​สัง​หรณ์​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​โลก” (ลก. 21:25-26) ความรู้สึกที่กล่าวมานี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ตามที่พระเยซูทรงพยากรณ์ไว้ มีการกักตุนอาหาร เวชภัณฑ์ คนมีฐานะดีสามารถทำได้ ทิ้งให้คนยากจนเผชิญชะตากรรมด้วยความสิ้นหวัง

บทเรียนที่ 5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  “เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา” (2 ทธ. 1:7)  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกระบุว่าโควิดทำให้เศรษฐกิจโลกติดลบ จะมีคนตกงานทั่วโลกนับร้อยล้านคน ทำให้คนจนเพิ่มขึ้น 35 ล้านคน เศรษฐกิจจะติดลบ ธุรกิจล่มสลาย ขาดทุนหรือปิดตัว จะมีคนตกงาน 8 ล้านคน ปัญหาสังคม ความอดอยากจะทำให้คนในโลกทุกข์ยากแสนสาหัส

บทเรียนที่ 6 บททดสอบความเชื่อฟังของมนุษย์ “แต่​เมื่อ​บุตร​มนุษย์​มา ท่าน​ยัง​จะ​พบ​ความ​เชื่อ​ใน​แผ่น​ดิน​โลก​หรือ?” (ลก. 18:8) โควิด-19 เป็นโรคทดสอบสุขภาพของประชาชน จากสถิติพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรค NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต  เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ ฯลฯ  คนที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เมื่อรับเชื้อสู่ร่างกาย ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจะทำให้รักษาโรคยากขึ้นและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมนุษย์เชื่อฟังคำสอนของพระคัมภีร์ กินอาหารและดูแลสุขภาพตามคำสอนของปฐมกาล 1:29 จะมีสุขภาพดีพร้อมต่อสู้กับโรค แต่การไม่ใส่ใจคำสอนคือบททดสอบสำคัญ

บทเรียนที่ 7 “กักตัว” อยู่ในพระเจ้าขอ​ทรง​รัก​ษา​ข้า​พระ​องค์​ดัง​แก้ว​ตา ขอ​ทรง​ซ่อน​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใต้​ร่ม​ปีก​ของ​พระ​องค์” (สดด. 17:8) 

ภัยพิบัติสุดท้ายก่อนการอพยพจากอียิปต์ พระเจ้าทรงกำชับให้คนอิสราเอลเก็บตัวอยู่ในบ้านที่มีเลือดแกะทาไว้ที่วงกบประตู เป็นสัญลักษณ์พระโลหิตของพระคริสต์ ทุกคนจะรอดจากความตาย การอยู่ใต้ร่มปีกพระคุณเป็นหลักประกันความรอด

การกักตัวเพื่อป้องกันโรคระบาดสมัยนี้ ได้แนวคิดมาจากพระคัมภีร์ (ดู ลนต. บทที่ 13, 15) หลักการนี้ทันสมัยเสมอ เราจึงมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้า การกักตัวเองจากโรคโควิด-19 จึงเป็นวิธีดีที่สุดในขณะนี้

บทเรียนที่ 8 พึ่งมนุษย์ไม่ได้  “อย่าวางใจในเจ้านาย ในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้”  (สดด.146:3)  ประเทศที่เจริญด้านการแพทย์และเทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ มีผู้ป่วยมากที่สุดในโลก ขณะนี้มีผู้นำในหลายประเทศก็ติดโรคนี้ เช่น อดีตประธานาธิบดีอินเดีย เสียชีวิตจากโควิด-19 ประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ติดโรคนี้ นพ.แอนโทนี่  ฟอว์ซี ที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่า การบริหารจัดการโรคของอเมริกาเดินทางผิด จนทำให้มีคนติดโรค 7 ล้านกว่าคน และกว่าสองแสนคนเสียชีวิต “เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ก็ดีกว่า วางใจในมนุษย์  เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในเจ้านาย” (สดด.118:8-9)

บทเรียนที่ 9 เวลาแห่งการแบ่งปันความหวัง “จง​เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​ที่​ขอ​ทราบ​เหตุ​ผล​เกี่ยว​กับ​ความ​หวัง​ของ​พวก​ท่าน” (1 ปต. 3:15) ความหวังคือสิ่งสุดท้ายที่ควรสูญเสีย จงบอกคนทั้งหลายว่าความหวังของคริสตชนคือ “​เรา​กำ​ลัง​รอ​คอย​ความ​หวัง​อัน​น่า​ยินดี และ​การ​มา​ปรา​กฏ​ของ​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​ยิ่ง​ใหญ่​คือ ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา” (ทต. 2:13) เพราะสำหรับคริสตชน ความตายเป็นประสบการณ์หนึ่งของชีวิต “หลับแล้วตื่น ฟื้นมี หนีพ้น” เมื่อพระเยซูเสด็จมา เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ พำนักในโลกใหม่ที่ไม่มีความเจ็บไข้และความตายอีกต่อไป

บทเรียนที่ 10 วางชีวิตไว้ใต้ปีกองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้​ที่​อา​ศัย​อยู่​ใน​ที่​กำ​บัง​ของ​องค์​ผู้​สูง​สุด จะ​อยู่​ใน​ร่ม​เงา​ของ​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์” (สดด. 91:1) มีคำกล่าวว่า “ไม่ว่าคุณจะตายด้วยเหตุใด ตายด้วยไวรัสโคโรน่า ด้วยมะเร็ง ด้วยความเจ็บไข้ ด้วยดาบ ด้วยลูกปืน  ด้วยการกดขี่ข่มเหง ด้วยภัยพิบัติ  เพราะความชรา หรือตายในวัยหนุ่มสาว ก็ไม่มีปัญหา….. ตราบเท่าที่คุณตายในขณะที่ยังเป็นคริสตชน มีความเชื่อพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด” พระธรรมสดุดี 91 มีคำหนุนใจอย่างมากมายให้เราสบายใจได้ว่า ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตนี้ ธรรมิกชนทุกคนผู้ได้รับความรอดแล้ว ไม่มีสิ่งใดต้องห่วงใย พระเจ้าทรงสัญญาไว้เช่นนั้น (ดูข้อ 14-16)

จง​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ เพราะ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​มี​ความ​รัก​มั่น​คงและ​ใน​พระ​องค์​มี​การ​ไถ่​อย่าง​สม​บูรณ์  (สดด. 130:7)

  • ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
  • ภาพ Sewcream – Freepik.com