ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา

เมื่อวันอีสเตอร์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั่วโลกเศร้าสลด ขณะพี่น้องคริสตชนกำลังเฉลิมฉลองวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในคริสตจักร 3 แห่ง และโรงแรมอีก 3 แห่ง และยังค้นพบระเบิดที่ซุกซ่อนตามสถานที่สาธารณะอีกหลายจุด โศกนาฏกรรมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันในประเทศศรีลังกา คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 350 ชีวิต และมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 500 ราย ขอให้จิตใจของเราทุกข์โศกร่วมกับพี่น้องชายหญิงของเราในศรีลังกา และอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอการเล้าโลมจิตใจมายังญาติพี่น้องและมิตรสหายของผู้ล่วงหลับทุกท่าน

หากท่านมีความประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ผ่านทางการถวายทรัพย์ ขอให้ท่านระบุวัตถุประสงค์การถวายโดยระบุที่ช่อง “สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง” และระบุต่อไปว่า “เพื่อประเทศศรีลังกา”