ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์

นายราเมซ อทาลลาห์ ผู้อำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าหนุนใจในประเทศอียิปต์ซึ่งเราไม่อาจรับรู้ได้มากนักจากสื่อตะวันตก

เมื่อคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนมากกว่า 85 แห่งถูกโจมตีและถูกเผาอย่างโหดร้าย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติอย่างมากนั้น การไม่ตอบโต้ของคริสตชนจึงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ทันทีทันใดหลังจากการโจมตีเหล่านั้น โป๊ปทาวาดรอส ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้นำของคริสตจักร คอปติกออร์ทอดอกซ์ได้กล่าวว่า หากการทำลายทรัพย์สินทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่คริสตชนชาวอียิปต์ต้องจ่ายราคาเพื่อปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสรภาพ ก็นับว่าคุ้มค่า คำกล่าวของท่านและผู้นำคริสเตียนท่านอื่น ๆ นั้นช่วยให้เกิดวิญญาณแห่งการให้อภัยท่ามกลางคริสตชนชาวอียิปต์

คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่เกิดผลเป็นจริงในชีวิตคริสตชนชาวอียิปต์นับล้านคนนี้ควรจะเป็นหัวข้อข่าวที่โลกต้องรับรู้

ผู้นำคริสเตียนชาวอียิปต์หลายท่านได้เตือนสติบรรดาผู้เชื่อว่า คริสตจักรประกอบขึ้นด้วยประชากรของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระกายของ พระเยซูคริสต์ มิใช่ตัวอาคารที่ใช้ในการนมัสการดังนั้นคริสตจักรจึงไม่มีวันที่จะถูกทำลายลงได้

ประเทศอียิปต์ไม่ได้กำลังเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมือง ตรงกันข้ามชาวอียิปต์มุสลิมและคริสเตียนกลับปรองดองกันมากขึ้นกว่าเดิมในการมีทัศนะเดียวกันเพื่ออนาคต พวกเขาไม่ยอมรับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงทางการเมือง แต่กำลังทำการใหญ่ด้วยการสร้างสังคมของประชากรที่มีความเท่าเทียมกัน

หลังจากสามปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายแบบสุดขีด ประเทศอียิปต์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากที่สุดทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เป็นผลให้ชาวอียิปต์จำนวนมากเหนื่อยล้าและหมดอาลัยตายอยากกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศของตน

อย่างไรก็ตามผู้นำคริสเตียนชาวอียิปต์ส่วนใหญ่มองไกลไปกว่าความยุ่งยากเหล่านี้ สมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์กำลังเสาะหาการสนับสนุนเชิงบวกด้วยการจัดทำพระวจนะของพระเจ้าในรูปแบบที่หลากหลายทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมฯ มีโครงการพิมพ์ฉบับพิเศษเรื่อง “คำเทศนาบนภูเขา” ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไว้ อันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาของชาวอียิปต์จำนวนมากในเวลานี้ สมาคมฯ ได้จัดทำใบปลิวอีกหลายชนิดเพื่อการแจกจ่ายออกไปในวงกว้าง และได้ใช้รูปแบบทางศิลปะที่สวยงามลงบนสิ่งผลิตที่มีใจความว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” อีกด้วย

นายราเมซ ขอให้พวกเราอธิษฐานเผื่อสำหรับสติปัญญาและการปกป้องจากพระเจ้าในการสร้างร้านหนังสือทั้ง 2 ร้านของสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ที่ถูกทำลายไปขึ้นมาใหม่ ท่านรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งของต่าง ๆ ที่สมาคมฯ ได้รับมา ตลอดจนถ้อยคำหนุนใจ คำอธิษฐาน และการช่วยเหลือ ท่านหวังใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่จำเป็นแก่สมาคมฯ ในเวลาอันยากลำบากนี้