ประเทศโมซัมบิก

ประเทศโมซัมบิก

โปรดอธิษฐานเผื่อประเทศโมซัมบิก ซิบับเว มาลาวี สามประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ซึ่งประสบภัยพิบัติจากพายุ ไซโคลนอิดาอี (Cyclone Idai) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2019 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก หลายหมู่บ้านถูกกลืนหายไปกับน้ำและถูกตัดขาดหลังน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วม สภาพถนนหลายสายถูกตัดและไม่มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในศูนย์ลี้ภัย

โปรดอธิษฐานเผื่อสมาคมพระคริสตธรรมโมซัมบิกที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก คลังเก็บพระคัมภีร์เสียหายจากแรงลม หลังคาปลิว หน้าต่างพัง ทำให้พระคัมภีร์ทั้งเสียหายและสูญหาย ขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองผู้คนที่รอความช่วยเหลือ ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ววัน และการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ จะมาถึงอย่างทันเวลา

หากท่านต้องการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ สามารถร่วมถวายผ่านสมาคมพระ คริสตธรรมไทยโดยระบุว่าถวายเพื่อ “สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง” เพื่อ “โมซัมบิก”