ผป.ลดาวัลย์ โมชดารา กรรมการอำนวยการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ
ผู้ปกครองลดาวัลย์ (ลิเดีย) โมชดารา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2021

ผู้ปกครองลดาวัลย์ (ลิเดีย) โมชดารา ท่านเป็นแบบอย่างการรับใช้พระเจ้าที่ไม่เพียงทุ่มเทร่างกายและจิตใจ แต่ได้ให้การสนับสนุนด้านปัจจัย ต่อสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในฐานะกรรมการอำนวยการและสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจแก่ลูกหลานทุกคนของท่าน

“การทํางานรับใช้พระเจ้า ต้องถูกต้องเสมอ อย่าถูกใจ ใครเลย เมื่อไรที่ถูกใจ เมื่อนั้นจะไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า”

ความประทับใจที่มีต่อคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ “เมื่อมีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์น้ำท่วมถึงบันไดขั้นสุดท้าย (เกือบเข้าในตัว พระวิหาร) เวลามานมัสการสมาชิกต้องพายเรือมาเทียบ บันไดด้านหน้าพระวิหาร”

ความคิดเห็นในการรับใช้พระเจ้า
“Don’t send your children to Sunday school, bring them”
“การทํางานรับใช้พระเจ้า ต้องถูกต้องเสมอ อย่าถูกใจ ใครเลย เมื่อไรที่ถูกใจ เมื่อนั้นจะไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า”


ป.ลดาวัลย์ โมชดารา เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1924 บิดาชื่อ นายมารค โมชดารา มารดาชื่อ นางพูดซ้อน โมชดารา เป็นบุตรคนที่ 2 จากจํานวนพี่น้อง 8 คน เนื่องจากบิดา และมารดาเป็นสมาชิกคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ และได้แต่งงานกันที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ ตัวเองก็รับศิลบัพติศมา ที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ จึงเป็นสมาชิกของคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ตั้งแต่เกิด และคงจะตายที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

ประวัติการศึกษา

  • ประถมศึกษา จากโรงเรียนผดุงดรุณี 
  • มัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  • อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่และกิจกรรมที่เคยรับใช้พระเจ้าในอดีต

  • คณะกรรมการบริหาร สมาคมพระคริสตธรรมแห่ง ประเทศไทย และลาว
  • ประธานคณะสตรี คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
  • ประธานคณะสตรีคริสเตียน ภาคที่ 6 สภาคริสตจักร แห่งประเทศไทย
  • ประธานกองสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจักรแห่ง ประเทศไทย (National Christian Women of the Church of Christ in Thailand – CCT)
  • นายกสมาคม YWCA
  • มัคนายกของคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
  • ผู้ปกครองนอกประจําการคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์

พิธีนมัสการพระเจ้า ไว้อาลัยและระลึกถึง ผู้ปกครองลดาวัลย์ (ลิเดีย) โมชดารา
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2021 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า เวลา 13.00 น.