ผู้กำกับ พ.ต.อ.สราพงษ์ พูลสมบัติ 7-20

ผู้กำกับ พ.ต.อ.สราพงษ์ พูลสมบัติ

“ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” บางคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก เพราะคนเรามักคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่หายาก จริงๆ แล้วความสุขใกล้ตัวคือการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชื่นชอบ เช่น การทำงานอดิเรกต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การเล่นดนตรี การฟังเพลง การฟังธรรม การเปิดเสียงอ่านพระคัมภีร์ฟังในระหว่างวันก็ช่วยให้เกิดประโยชน์ จิตใจได้พักกับพระคำของพระเจ้าได้เช่นกัน