ผู้หญิงรอดได้ด้วยการมีบุตร (Woman Saved through Childbearing)

คำพูดนี้ฟังดูน่าประหลาดจริงๆ “ผู้หญิงจะรอดได้ด้วยการมีบุตร” เปาโลคิดอะไรอยู่เมื่อกล่าวเช่นนั้น

อ่านเพิ่มเติม

English version อ่านเพิ่มเติม