พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล 1-2 ซามูเอล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล
1-2 ซามูเอล

พระธรรม 1-2 ซามูเอล มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักดีอยู่มากมาย โดยเฉพาะเรื่องชีวิตของดาวิด บุรุษผู้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จากเด็กเลี้ยงแกะที่เคยกำราบสัตว์ร้าย กลายมาเป็นชายผู้ล้มยักษ์ใหญ่โกลิอัท จนได้เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิสราเอล  ถึงกระนั้น ก็ยังคงมีด้านที่อ่อนแอ จำกัด และล้มลงในความผิดบาปเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ภายหลังก็กลับใจใหม่และยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เรื่องราวชีวิตของท่านจึงเต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับเตือนสติและหนุนใจคริสเตียนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี   พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะพาท่านสำรวจและลงลึกไปกับเรื่องราวเหล่านี้ ให้ท่านเข้าใจบริบทดั้งเดิมในสมัยพระคัมภีร์ และช่วยจับใจความสำคัญพร้อมกับข้อสังเกตในตอนต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางประยุกต์ใช้หลักการที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบัน เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือท่านในการศึกษาพระคัมภีร์ให้เป็นพรต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและพันธกิจของท่าน ตามความมุ่งหมายของ TBS ที่ว่า “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”

ภายในเนื้อหาแต่ละพระธรรมที่กล่าวมา นอกจากเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ท่านจะได้พบกับ

 • คำนำหมวด ซึ่งอธิบายภาพรวมและกรอบแนวคิดของกลุ่มพระธรรม
 • คำนำพระธรรม ซึ่งอธิบายเบื้องหลัง โครงร่างเนื้อหา และสาระสำคัญของพระธรรมแต่ละเล่ม
 • คำอธิบายพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยสรุปใจความและให้ข้อสังเกตที่สำคัญของแต่ละบทหรือตอน หรืออธิบายความหมายของข้อ ประโยค วลี และคำที่สำคัญ ไปจนถึงเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียน
 • บทความพิเศษ ซึ่งอธิบายบางประเด็นที่สำคัญในเนื้อหาพระธรรมนั้นๆ เพิ่มเติม
 • แผนที่และรูปภาพ เพื่อช่วยประกอบการศึกษาและทำความเข้าใจ
 • พื้นที่บันทึกส่วนตัว สำหรับให้ท่านผู้อ่านได้จดบันทึกเพิ่มเติมตามอัธยาศัย

 • รหัสสินค้า 9786163391681
 • ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 230 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 2 สี กระดาษถนอมสายตา
 • มีหน้าแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 5 หน้า
 • ราคาเล่มละ 370 บาท

สนใจสั่งซื้อ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล 1-2 ซามูเอล คลิก