พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน
พระธรรมอิสยาห์

พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่คริสเตียนหลายคนคุ้นเคยดี เนื้อหาหลายตอนมีความไพเราะกินใจ และมักถูกยกไปใช้ในหลายประเด็นและโอกาส ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาหลายตอนที่อ่านแล้วเกิดความพิศวงงงงวย อยากจะมีตัวช่วยทำความเข้าใจ แต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่าน ช่วยให้ท่านเห็นเค้าโครงความคิดและข้อสังเกตที่สำคัญในเนื้อหาแต่ละตอน มาพร้อมกับคำอธิบายบริบทเบื้องหลัง ซึ่งค้นคว้าและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ควบคู่กับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล จึงมีทั้งความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทไทย พร้อมที่จะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจพระธรรมนี้อย่างมีหลักการ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังความมุ่งหมายที่สมาคมฯตั้งใจ “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”

  • รหัสสินค้า 9786163391599
  • ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 280 หน้า
  • เนื้อในพิมพ์ 2 สี
  • มีหน้าอัญมณีและแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 8 หน้า
  • ราคาเล่มละ 350 บาท
  • สินค้าอยู่ระหว่างการผลิต


สนใจสั่งซื้อ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์ คลิก