พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ผลิตพระคัมภีร์ฉบับศึกษาออกมา 2 เล่ม คือ พระธรรมเยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ และพระธรรมเอเสเคียล ฉบับศึกษา ซึ่งภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบไปด้วย  พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน คำนำ โครงร่างของพระธรรม คำอธิบาย บทความพิเศษ  ประมวลศัพท์ หน้าพิเศษ  แผนที่ รูปภาพ แผนภาพ และพื้นที่บันทึกส่วนตัว ได้ออกวางจำหน่ายแล้ว สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และที่ Lazada  กับ Shopee