พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า 3/2017

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

พี่น้องอาข่าจากประเทศลาว ที่ได้รับการสนับสนุนพระคัมภีร์ภาษาอาข่า จากโครงการ “พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า” ส่งคำขอบคุณมายังผู้ถวายทุกท่าน ที่ช่วยให้พวกเขาได้มีพระคัมภีร์และได้อ่านพระคัมภีร์ภาษาของตน “ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ท่านมอบให้ พี่น้องอาข่าในลาวมีความต้องการพระคัมภีร์ภาษาอาข่าอย่างมาก เราได้รับประโยชน์จากการอ่าน และเข้าใจชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ทำให้เติบโตขึ้นในพระองค์” แปลและถอดความจากคลิปกลุ่มผู้นำคริสตชนชาวอาข่ารุ่นใหม่ ที่มารับการอบรมและเรียนพระคัมภีร์ระยะสั้นที่เชียงแสนส่งมาให้ พี่น้องอาข่าในประเทศลาว พม่า และจีน อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน มีฐานะยากจน และยังต้องการพระคัมภีร์อีกจำนวนมาก เช่นเดียวกับพี่น้องม้งในลาวและเวียดนาม “การประกาศเกิดผลอย่างมาก ชาวม้งในเวียดนาม 60% เชื่อพระเจ้า และพวกเขาต้องการพระคัมภีร์” อ.ไพโรจน์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำพันธกิจประกาศกับพี่น้อง ม้งกล่าว “แม้จะเจออุปสรรคและการข่มเหงเกิดขึ้นประจำ แต่เราก็ยังไม่หยุด” มีหลายครั้งที่พระคัมภีร์ซึ่งเอาเข้าไปถูกยึดและพี่น้องถูกจับ นอกจากนั้นยังต้องเจอกับคำสอนเท็จที่ฝังรากในความคิดของคนบางกลุ่ม “มีการสอนว่าความรอดมาจากการกระทำไม่ใช่พระคุณ เมื่อเราไปสอนสิ่งที่ถูก กลับถูกหาว่าผิดเพี้ยน นอกจากนั้นยังมีบางกลุ่มที่แปลพระคัมภีร์เอง พิมพ์เอง และนำมาแจก คำแปลบางอย่างอ่านแล้วงงอาจทำให้เข้าใจผิดพลาด เราต้องการพระคัมภีร์ที่แปลถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อความจริงจากพระวจนะจะทำลายความเชื่อผิดๆ เหล่านั้น” แม้การสนับสนุนจะยังน้อยอยู่ แต่เราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก “เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด”

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น