คุณ จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ (พี่จินนี่) 8-20

คุณ จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ (พี่จินนี่) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

น.ส.จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ ชื่อเล่นว่า จินนี่ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสมาชิกคริสตจักรสาธร กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
พี่จินนี่ รู้จักพระเจ้าตั้งแต่ปี 2014 นมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสาธร จากการที่ครอบครัวได้รับใบปลิวพระกิตติคุณยอห์นที่คริสตจักรได้แจกออกไป พี่จินนี่ได้เข้าร่วมแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 6 ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ปี 2015 อายุ 11 ปี ระดับชั้นการศึกษาประถมปีที่ 6 แข่งขันพระธรรม 2 ซามูเอล
  • ครั้งที่ 2 ปี 2016 อายุ 12 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันพระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์
  • ครั้งที่ 3 ปี 2017 อายุ 13 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์
  • ครั้งที่ 4 ปี 2018 อายุ 14 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันพระธรรม 1,2 โครินธ์
  • ครั้งที่ 5 ปี 2019 อายุ 15 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 แข่งขันพระธรรม เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์
  • ครั้งที่ 6 ปี 2020 อายุ 16 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันพระธรรม เอเสเคียล (ปีนี้)
โดยมีทีมคณาจารย์ในคริสตจักรเป็นผู้ติว นำโดย อศจ.หนึ่งฤทัย สามติ๊บ ส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่รู้จักพระเจ้าในปีแรก อาจารย์จะติวและมีแบบทดสอบให้เด็กๆซ้อมทำก่อนการแข่งขัน พี่จินนี่ก็จะทำบันทึกสรุปเรื่องต่างๆเป็นข้อๆ แล้วจะจำเรื่องราวต่างๆ เป็นภาพ เคยแข่งได้รับอันดับสูงสุด คือ อับดับที่ 5 พี่จินนี่แบ่งบันให้ฟังว่า “ชอบแข่งเรื่อยๆ สนุกดี มีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลา น่าตื่นเต้น ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้รู้จักคนอื่นๆ มากขึ้น และ หนูคิดว่ารางวัลไม่ได้สำคัญเท่ากับที่เราได้เรียนรู้พระคัมภีร์ ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าที่สอนในชีวิตของเรา”
หมายเหตุ ปัจจุบันพี่จินนี่เป็นกรรมการคณะยุวชนคริสตจักร