พี่นับ อาลักษณ์จิ๋ว​

พี่นับ อาลักษณ์จิ๋ว

โอ ท่านผู้เป็นที่รักยิ่ง อย่ากลัวเลย สวัสดิภาพจงมีแก่ท่าน จงเข้มแข็ง เออ จงเข้มแข็งเถิดดาเนียล 10:19

นายอานันท์ โพชฌงค์ขันธ์ มีชื่อเล่นว่า นับ  อายุ 17 ปี สมาชิกคริสตจักรนิเวศอธิษฐานโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ในการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วระดับประเทศ ปี 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ผมเกิดที่จังหวัดหนองคาย เป็นครอบครัวคริสเตียน พ่อ แม่ และพี่สาวมีความเชื่อที่เข้มแข็ง จึงเป็นแบบอย่างให้กับผม  พ่อแม่บอกกับผมให้ตระหนักว่าที่ผมได้เกิดมาก็ด้วยฤทธิ์อำนาจการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ ตอนแม่ตั้งครรภ์ผม ท่านเกิดภาวะแท้งมีโอกาสแท้ง 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพ่อและแม่ได้อธิษฐานเผื่อผมและขอให้พี่น้องในคริสตจักรให้อธิษฐานเผื่อให้ผมรอด จนอายุครรภ์ 5 เดือนเลือดจึงหยุดไหลและเมื่อครบ 9เดือนผมก็คลอดตามกำหนด  ตั้งแต่ผมเรียนชั้นอนุบาลจนปัจจุบันโรงเรียนที่ผมเรียนมีนักเรียนเกือบหนึ่งพันคนมีผมคนเดียวที่เป็นคริสเตียน ผมเคยถูกเพื่อนและคุณครูที่ไม่เข้าใจต่อว่า ดูถูก แต่ผมไม่หวั่นไหว พระเจ้าคือพระองค์เดียวที่ผมเชื่อในพระองค์อย่างมั่นคง

เมื่อแม่ได้ดูยูทูปคำเชิญชวนให้เข้าร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วของสมาคมพระคริสตธรรมไทย  แม่ได้ถามผมว่าสนใจไหม?  ตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามกับพี่สาว พี่สาวก็เชียร์ให้กำลังใจ ทั้งให้คำแนะนำผม ผมคิดว่าจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า ได้ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ก็เลยตอบรับคำเชิญชวนการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของผม

เดิมผมเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนหนังสือ ถ้าเขียนเป็นเวลานานๆ ผมจะปวดมือและขี้เกียจ แต่การคัดลอกพระคัมภีร์ทำให้ผมรู้สึกสนุกไม่ปวดมือเหมือนกับทำการบ้าน  ผมเคยคัดตั้งแต่ตื่นนอนจนจะเข้านอน ซึ่งผมไม่เคยใช้เวลากับพระคัมภีร์มากมายขนาดนี้ ถ้ามีแข่งขันอีกและอายุผมยังไม่เกิน ผมก็อยากแข่งอยู่ครับ ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตผม ขออธิษฐานเผื่อผม เผื่อการเรียนของผมในตอนนี้และหลังจากจบ ม.6 ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ดาเนียลก็เช่นกัน ถูกปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเข้าสู่วัยอนุชนส่งผลให้ดาเนียลและเพื่อนๆ ที่ถูกจับตัวเป็นเชลยในต่างแดน ได้แสดงออกถึงเป็นบุคคลที่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่ทำผิดบาป นมัสการพระเจ้าไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา ซึ่งพระเจ้าก็ช่วยเขาเมื่อเขาเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้าย 

ถึงแม้ว่าคนทั้งสามนี้ คือ โนอาห์ ดาเนียล และโยบจะอยู่ในนั้น พวกเขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของพวกเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ  เอเสเคียล 14:14

และ ดาเนียลได้ถูกเรียกว่าผู้เป็นที่(พระเจ้า)รักยิ่ง  ดาเนียล 10:19


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • ต้องการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
 • ได้อ่านพระคําภีร์
 • อยากเรียนรู้พระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น
 • อยากถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • อยากจดจำพระคัมภีร์
 • อยากจะกลับมาเข้นข้นในพระคำของพระเจ้าอีกครั้งค่ะ
 • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
 • อยากลงลึกในพระวจนะ
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • ทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากได้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆค่ะ

ขอเชิญท่านร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ
“อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021
คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 มีนาคม 2021
 • สิ้นสุดรับสมุด วันที่ 30 เมษายน 2021
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible