มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย

มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย

ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก ได้ผลิตเสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว ส่วนบทที่ 5-10 ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญภาษามือเมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2018 รอการแก้ไขและเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ทำห้องทำงานและถ่ายทำสำหรับทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเดิม 2 เท่าและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกแก่การทำงานมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้งานแปลภาษามือรุดหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป