มอบพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ 1/2017

มอบพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์

ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก หลังเริ่มโครงการแปลเมื่อ 40 ปีก่อน โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในการแปลและผลิตมาโดยตลอด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่มาจากหลายที่หลายแห่ง งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น