มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง 3/2017

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย นำพระคัมภีร์ภาษาม้ง 31 เล่ม มอบแก่พี่น้องชาวม้ง คริสตจักรขุนกลางที่ต้องการพระคัมภีร์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีศาสนาจารย์วีระยุทธ หัตถสรรเสริญ ศิษยาภิบาลคริสต-จักรขุนกลาง เป็นผู้รับมอบ สมาคมฯ ได้รับจดหมายจากคริสตจักรภาค 20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งอภิบาลคริสตจักรของพี่น้องม้งในประเทศไทย แจ้งว่ามีพี่น้องในหลายคริสตจักรที่ต้องการมีพระคัมภีร์ภาษาม้งเป็นของตนเอง แต่ขาดกำลังทรัพย์ในการซื้อ ซึ่งได้แจ้งรายชื่อไว้ 232 คน จาก 9 คริสตจักร สมาคมฯ เองได้จัดทำโครงการพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่นให้แก่พี่น้องชนเผ่าที่ยากจนแต่ต้องการพระคัมภีร์ จึงต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ เนื่องด้วยยังมีผู้ถวายทรัพย์เพื่อโครงการนี้น้อยอยู่ ขณะนี้จึงสามารถมอบพระคัมภีร์ได้เพียง 31 เล่ม ยังขาดอีก 201 เล่ม หากท่านมีภาระใจสามารถถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาม้งได้ในราคาเล่มละ 350 บาท

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น