มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง 4/2018

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง

 ศาสนาจารย์พรชัย บัญชาสวรรค์ ประธานคริสตจักรภาค 20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับและมอบพระคัมภีร์ภาษาม้ง จำนวน 35 เล่ม แก่พี่น้องชาวม้ง คริสตจักรทับเบิก และคริสตจักรเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่ต้องการพระคัมภีร์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสมาคมคริสตธรรมไทยได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าที่ต้องการมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเป็นเวลาหลายปี และได้ทยอยมอบพระคัมภีร์ตามจำนวนที่มีผู้ถวายเข้ามา แต่ก็ยังมีความต้องการอีกมากและยังมีผู้สนับสนุนน้อยอยู่ โดยเฉพาะพระคัมภีร์ภาษาม้งที่ยังขาดอีก 166 เล่ม หากท่านประสงค์จะมีส่วนในพันธกิจนี้โปรดถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาม้งในราคาเล่มละ 350 บาท

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น