มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม
อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2023 ที่ห้องประชุม ทีบีเอส โดย อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการทีบีเอส เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ในกิจกรรมอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023” อ่านต่อคลิก