มอบหนังสือแก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล 4/2018

มอบหนังสือแก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมอบพระคัมภีร์ วรรณกรรม และหนังสือเด็ก รวม 145 เล่ม ให้แก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้อาคารนอนหญิง สำนักงาน และห้องสมุด กลางดึกวันที่ 17 กรกฎาคม 2018 และมีเยาวชนเสียชีวิต 1 ราย เยาวชนส่วนใหญ่ในบ้านพักคริสเตียนเปาโลเป็นนักเรียนชนเผ่าจากดอยสูงที่มากินนอนและเรียนหนังสือใน อ.ฝาง จำนวนทั้งสิ้น 73 คน สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจเจ้าหน้าที่และเยาวชนในบ้านพักทุกท่าน

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น